قطار صنعت ریلی کشور به کندی حرکت می کند!

زارعي در باب شاخص های بهره وري در حوزه ريلي به مطالعه اي در ميان 10 کشور منتخب که به جهاتي به کشور ما شباهت و ويژگي هاي مشترکي دارند اشاره و تاکيد کرد در بين اين 10کشور به لحاظ شاخص ميزان حمل بار و مسافر بر طول خطوط قزاقستان اول بوده و ما پنجم بوده ايم که در ميانه قرار داريم.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.