کتاب‌های جدید موسسه صهبا در نمایشگاه

«جریان روشنفکری اسلامی در ایران» و «شهید مطهری احیاگر تفکر اسلام»، برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری به زودی از سوی مؤسسه ایمان جهادی (صهبا) در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می‌شود.

نگاهی به طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مباحث ضروری دین را به‌گونه‌ای تعهدآفرین معرفی کرده است. یعنی در کتاب، اصول اساسی اعتقادی دین، مبتنی بر آیات قرآن به مخاطب عرضه شده است، به‌طوری که این اصول اعتقادی از سطح مفاهیمی ذهنی خارج شده و رنگ و بوی عملی گرفته‌اند.