یک روایت ضدایرانی دیگر در آمریکا

هومن مجد آمریکایی ایرانی تبار که برای نیویورک تایمز و نیویورکر مطالبی می‌نویسد، پس از سفر یک ساله خود به ایران سومین کتاب ضد ایرانیش را نوشت.