ائتلاف های انتخابات شوراي شهر اصفهان

خبرگزاری ها دیروز و امروز اقدام به انتشار لیست نهایی گروه های سیاسی اصفهان در انتخابات شوراها کردند.