چرا باید خلاف عقربه‌های ساعت طواف کرد؟

یكی از احكام حج آن است كه حاجی باید در هنگام طواف جانب چپ بدنش به سمت كعبه باشد. سمت چپ قرار دادنِ كعبه یكی از واجبات طواف است كه ترك عمدی یا سهوی آن موجب باطل شدن طواف می‌شود.

پاسخ مراجع تقلید به انجام طواف در سازه‌های جدید مسجدالحرام

آیات عظام خامنه‌ای، مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، سیستانی، سبحانی، شبیری زنجانی و جوادی آملی از مراجع عظام تقلید، دیدگاه فقهی خود را درباره انجام طواف زائران و حجاج در سازه‌های جدید اطراف کعبه اعلام کردند.