ریاست جمهوری هدف «حزب اسلامی»

سناتور افغان با اشاره به این که قرار است رهبر حزب اسلامی وارد مصالحه با دولت شود، گفت: «حکمتیار» در دولت جدید هیچ سمتی را نمی‌پذیرد بلکه با استحکام پایه‌های حزب خود مهیای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.