تقدیر از 3شاعر پیشکسوت ولایی

میرشکاک گفت: سابقه شعر ولایت به صدر اسلام و زمانی برمی‌گردد شعر حسان بن ثابت انصاری در واقعه غدیر خم برمی‌گردد و تا کنون این گونه شعری در فارسی و عربی و هر زبانی که مسلمانی به آن تکلم می‌کند ادامه یافته است.