کارآفرینی عامل اشتغال و ثروت‌آفرینی است

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت:‌ کارآفرینی عامل اشتغال و ثروت‌آفرینی است.