بابک زنجانی با پرداخت بدهی‌هایش آزاد می‌شود

بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند. بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.

آخرین وضعیت پرونده‌ مهدی و فائزه هاشمی

دادستان عمومی و انقلاب تهران آخرین اخبار پرونده‌های مطرح در دادستانی را تشریح کرد.