احداث اولین پارک مدیریت بحران کشور

نحوه احداث پارک مدیریت بحران در میدان فتح منطقه 9 طی بازدید مسئولان مورد بررسی قرار گرفت.