ابزارهای جدید راه‌گشای حوزه فرهنگ هستند

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ ارشاد و اسلامی گفت: ابزارهای جدید راه‌گشای حوزه فرهنگ هستند. جهان به سمتی حرکت می‌کند که ابزارهای جدید در آن ظهور می‌کنند و حوزه سایبر و مجازی برای گسترش آگاهی اهمیت فراوانی دارند.

کاریکاتور می‌تواند ناجی فرهنگ مکتوب باشد

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:‌ از مزیت‌های نسبی در حوزه کاریکاتور این است که برای نجات فرهنگ مکتوب یا برای حفاظت از آن شکل گرفته است.