چشم اندازی بر انتخابات 2015 انگلیس

مردم از سیاست و سیاستمداران انگلیسی خسته شده اند. یک چیزی در روند دموکراسی این کشور، شکسته است اما احزاب بزرگ سیاسی، صدای آن را نشنیده اند.

تجلیل از 4 نفر از پیشکسوتان مطبوعات اصفهان

آیین تجلیل از چهار نفر از پیشکسوتان عرصه مطبوعات اصفهان در حوزه خبر و عکاسی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.