ویژه‌نامه عباس علمدار منتشر شد

دراین ویژه نامه که با عنوان «عباس علمدار» منتشر شده، مطالبی همچون سخنرانی شهید همت بر مزار شهید ورامینی، نامه‌های آن شهید به خانواده‌اش، وصیت نامه و متن سخنرانی آن سردار پیش از عملیات فتح المبین نیز قرار گرفته است.