«ملاعمر» زنده است

شبه نظامیان طالبان با رد ادعای ریاست امنیت ملی افغانستان مبنی بر وجود شواهدی از مرگ ملا محمد عمر اعلام کردند: رهبر آنان زنده است.