عکس:سر مجاهدین دهه بیست با چه گرم بود؟

جمعیت فدائیان اسلام یک مقطع پررنگ و طلایی در تاریخ و در راه مبارزه با ظلم و طاغوت را به خود اختصاص دادند. شجاعت و ایمان مثال زدنی مردان این گروه هنوز که هنوز است برای هر آزاد مردی رشک بر انگیز است.

پول اسلحه ترور کسروی را چه‌کسی تأمین کرد؟

در یکی از جلسات دادگاه در 20 اسفند سال 1324 بود که بار دیگر فدائیان اسلام به کسروی حمله کرده، او را کشتند و بلافاصله پس از کشته شدن او، متهمان دستگیر شدند.