تلاش برای حفظ موازنه قدرت مقابل ایران

بنا بر نظر تحلیلگران، پادشاه سعودی، از نفوذ خود برای حل بحران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در جهت ایجاد موازنه با ایران استفاده کرده است.