وقتی تشیع، همتراز استالینیسم می‌شود

و در نهایت نیز کینه خود از اقدام تاریخی و شجاعانه امیرکبیر در مقابله با فتنه استعماری فرقه باب را ابراز می کند و در خلال صحبت خود مبنی بر این که باید تاریخ را مادرانه دید، اظهار می دارد:”مثال روشن من میرزاتقی خان امیرکبیر است؛ با آن قتل عام های عظیم و هولناک “بابی” ها در زنجان و مازندران و…

آمریکایی‌ها دست به دامان «ارفعی» شدند

عبدالمجید ارفعی؛ نخستین مترجم منشور کوروش به درخواست رئیس مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو قرار است الواح هخامنشی را که در توقیف دادگاه آمریکا است ترجمه کند.