بازنگری در سود بانکی با توجه به ۳ فاکتور

مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی تورم باید کاهش یابد، گفت: نرخ تورم مورد انتظار یک سال آینده، رونق‌بخشی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و عدم انتقال نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازی باید در تعیین نرخ سود در نظر گرفته شود.

همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران شد

با تصویب مجمع عمومی بانک ملی، «عبدالناصر همتی» مدیرعامل این بانک شد.