«احکام اسلامی» بارزترین ضعف آموزش پزشکی

یک دانشجوی سال پنجم رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) جایگاه احکام اسلامی در آموزش علوم پزشکی را یکی از بارزترین ضعف های حوزه سلامت دانست.