طالب‌زاده و فیاض از جشنواره عمار گفتند

ابراهیم فیاض و نادر طالب‌زاده درباره جشنواره عمار و مردم‌شناسی آن معتقدند جشنواره عمار فرم‌شکن و گفتمان‌شکن است، همیشه نگاه رو به آینده دارد و با خلاقیت می‌تواند آینده جامعه ما را ترسیم کند.

فرهنگ؛ تنها راه کار اساسی پیشرفت

در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، یک نکته مهم، «مسأله شدن» یک موضوع یا یک مشکل است. اما چه چیزی یک موضوع را مسأله می‌کند؟ «رسانه». رسانه‌ها هستند که مسایل و مشکلات جامعه را به رخ مسئولان و سیاست‌گذاران می‌کشند و آن‌ها را به حل آن مشکلات ترغیب یا وادار می‌کنند. حال اگر ساختار حاکم بر رسانه‌ها فاسد باشد، یا جامعه از فقدان عدالت رسانه‌ای رنج ببرد، آن وقت مشکلات واقعی و اصلی جامعه برجسته نمی‌شوند