انتشار ترجمه کتاب«جنگ مقدس یا کارزار ویرانگر»

کتاب «The Iran – Iraq War» از ماه جاری در آمریکا و کشورهای جهان توزیع می‌شود و مترجم ایرانی، سعی دارد که نسخه فارسی آن هم تقریبا به طور همزمان در اختیار خواننده‌های ایرانی قرار بگیرد.

«این سرلشکر ایرانی را بشناسید»

در واشنگتن سرگرم تزم بودم و روزی به دیدار «مایکل لدین» رفته بودم. ناگهان بی‌مقدمه پس از جدل گفت که ایران می‌خواهد اراده آمریکا را در منطقه خرد کند. ببینم تو فرستاده قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی و فرمانده نیروی قدس سپاه نیستی؟… من‌ هاج‌ و واج مانده بودم و صرفا گفتم: «قربان! رهگذری هستم بچه یک شهرستان مرزی در ایران…»