اسکندر با ننه قمر وارد بازار اسباب بازی شد

عروسک­‌های شکرستانی «ننه قمر» و «اسکندر» با حمایت حوزه هنری استان تهران و بخش خصوصی تولید شد.

مرهم «ننه‌قمر» بر زخم بازار اسباب‌بازی‌

اسباب بازی فروشی های خراسان رضوی مملو از عروسک‌هایی هستند که تیشه بر ریشه فرهنگ می‌زنند و جز خشونت و بی حجابی چیزی نصیب کودکان نمی کنند، در این میان شاید ظهور شخصیت های شکرستانی مرهمی بر زخم کهنه تهاجم فرهنگی در پایتخت معنوی کشور باشد به این شرط که با تبلیغات مناسب بتوان سرنوشت دیگری غیر از آنچه برای دارا و سارا پیش آمد برای آنها رقم زد.