من بیش از همه از ضحاک ابن عبدالله شدن میترسم

ضحاک ابن عبدالله ولایت مدار بود، آنهم ولایت مداری که تا ظهر عاشورا در رکاب امام می ماند، اما آنچه ضحاک را مایه ترس من و محو شدن خودش در تاریخ قرار داد، ولایت مداری مشروط می باشد.

مجسمه برنزی عصر عاشورا رونمایی شد

مجسمه برنزی عصر عاشورا در میدان امام حسین(ع) نصب و رونمایی شد.