عدم ثبت ازدواج دائم یک سال حبس دارد

تبعات این ازدواج‌ها به واسطه عدم امکان تحصیل، خدمات بیمه، درمان و یارانه، بسترساز بسیاری از معضلات و بی‌انضباطی‌های اجتماعی بوده و رشد آمار جرائم در این اقشار را در پی دارد.