آیا انجمن حجتیه ادامه مکتب تفکیک است؟

شباهت‌‎های اساسی در اندیشه‎‎‎‎ها و باور‎های اعتقادی هر دو گروه وجود دارد. از رد و حتی ضدیت با فلسفه و عرفان، ظاهرگرایی جدی بر متون روایی، مخالفت با رویکرد‎های تفسیری قرآن‌محور (مانند رویکرد علامه طباطبایی) و موارد بسیار دیگر.

جایگاه عقل در هندسه عقاید حجتیه

در باب جایگاه عقل در هندسه معرفتی تفکر انجمن، باید گفت که اکثر افراد وابسته به این تفکر، به‎کل از نظر معرفتی جایگاهی برای عقل قائل نیستند و معتقدند که عقل، راهی به‎سوی شناخت حقیقت ندارد. در عمل، از نظر ایشان عقل منبعی از منابع چهارگانه دین اسلام به شمار نمی‎‎آید و جایگاه مستقلی برای آن قائل نیستند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.