روایتی از دعای پیامبر (ص) در حق علامه مغنیه

علامه محمدتقی جعفری، داستانی از استجابت دعای پیامبر (ص) در حق علامه مغنیه در یکی از دیدارهایش با وی نقل می‌کند.