دوره آموزشی اشراق در ۱۱ محل برگزار می شود

دوره‌هایی که اشراق تاکنون با همکاری مؤسسات و گروه‌های دیگر برگزار کرده، در حوزه‌های «تمدن اسلامی»، «غرب‌شناسی»، «انقلاب اسلامی»، و «علم‌شناسی» بوده است. دوره‌های یادشده با تعامل نخبگان برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود.