نانو در زندگی، سوژه امشب ویژه برنامه ثریا

همزمان با برگزاري ششمين جشنواره فناوري نانو در کشور ، ثريا امشب به صورت ويژه به موضوع وضعيت نانو در ايران مي پردازد و به اين سوال مهم خواهد پرداخت که پيشرفتهاي نانويي کشور چگونه اثرش را در زندگي روز مره مردم نشان خواهد داد و چرا تا کنون اين اتفاق نيفتاده است.

ثريا ابعاد فناوری نانويی كشور را بررسی می‌كند

حلقه دانشجويي اين برنامه نيز در خصوص وضعيت علم نانو و آموزش آن در كشور است كه در دانشگاه كاشان به اجرا در آمده است. گپ و گفتي در خصوص شبكه آزمايشگاهي نانو به عنوان يكي از شبكه‌هاي موثر و الگو در كشور از ديگر بخش‌هاي برنامه خواهد بود. گزارشي از نمايشگاه نانو و شركت‌هاي موفق دانش بنيان در اين عرصه نيز قرار است در برنامه اين هفته ثريا نمايش داده شود. انيميشن طنز برنامه كه از قسمتهاي جذاب هر برنامه است با موضوع نانو چيست و بررسي كاربردهاي اين فناوري در برنامه پخش خواهد شد.