به دام سند نویسی کلان افتاده‌ایم

«علوم انسانی اقتدارآفرین» دو شاخه دارد؛ یکی خود این علوم انسانی مانند سیاست، اقتصاد، حقوق، روان‌شناسی و … که با پیشرفت در این زمینه‌ها می‌توان جامعه را به‌درستی مدیریت کرد. شاخه‌ی دیگر این است که تمامی علوم فنی و مهندسی اگر بخواهند اقتدارآفرین باشند، باید بر بستر مناسبی از علوم انسانی قرار بگیرند.