آژانس امنیت ملی آمریکا ایده اسکنر اثر انگشت آیفون را به اپل داده؟

سخن‌گویان شرکت اپل در این مدت سوالات خبرنگاران درباره احتمال دسترسی سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) به اطلاعات اثر انگشت کاربران آیفون 5S را با جواب‌های مبهم در اصل بی‌پاسخ گذاشته‌اند. اما یک خبرنگار کنجکاو و البته باپشتکار آنقدر پی این ماجرا را گرفته تا موفق به صحبت کردن با یکی از کارمندان اپل شده و جواب‌های تکان دهنده‌ای هم گرفته.