ادبیات انقلاب اسلامی دغدغه‌اش انسان قرن بیستم است

هنوز هم البته ادبیاتی که اسوه‌هایش به همه مقدسات توهین می‌کند، مریدانی متعصب دارد که می‌خواهند ما را بدرند. اما ابابی نداریم از اینکه اعلام کنیم با انقلاب اسلامی ادبیاتی متولد شده است که دغدغه‌اش دغدغه انسان قرن بیستم است و در عین حال به اصول بنیادی آفرینش انسان رجعت دارد.