بازی‌های خاله‌زنکی گریبان سینما را رها نمی‌کند

داودنژاد تصریح کرد: بزرگان صنف و مسئولان سینما، اصلی‌ترین مسایل سینما را رها کردند و پیگیر هستند که به فلان سینما اجازه بدهیم فیلم اکران بکند یا نکند؟! متاسفانه این یک بازی رسوا و خاله‌زنکانه است که مدت‌های زیادی است که گریبان سینما را گرفته است و به یک گره کور در حال تبدیل شدن است و هیچ خرد گره‌گشایی پا وسط نمی‌گذارد و به این مناقشات و غائله خاتمه نمی‌دهد.