رضاداد دبیر جشنواره فیلم فجر شد

امید فراوان دارم که جشنواره سی و دوم، پایان زمستان دلسردی‌ها، کدورت‌ها، بی‌مهری‌ها و مطلع فجر امید، آرامش، پویایی و نشاط در سینمای ایران باشد.