برای حمله‌نظامی به ایران به این توافق نیازمندیم

من سال های زیادی از دهه گذشته را صرف ارزیابی گزینه های نظامی علیه ایران نموده ام. و هزینه ها، مزایا و همچنین عواقب احتمالی این اقدامات را بررسی کرده ام. در حال حاضر و با توجه به متن به توافق رسیده، این توافق علاوه بر افزایش مزیت های نسبی حمله نظامی علیه ایران، منجر به کاهش هزینه های این اقدام در شرایطی که ایران اقدام به تلاش برای شکستن نقطه گریز نماید خواهد شد و همچنین این توافق پاسخ گوی سوال نتیجه بازی نهایی خواهد بود.

چرا فکت شیت آمریکا را نمی‌توانید تکذیب کنید؟

اتخاذ مواضع بعضا ناهماهنگ از سوی اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی( ابتدائا مطرح کردن انتشار فکت شیت ایرانی و در نهایت موکول کردن انتشار این فکت شیت به هفته های آتی و یا مطرح کردن اینکه فکت شیت ایران همان سخنانی است که توسط تیم مذاکره کننده ایرانی در سخنرانی ها مطرح شده است) و هم چنین عدم واکنش رسمی وزارت خارجه نسبت به فکت شیت آمریکا این ظن را تقویت می کند که دستان ایران به صورت رسمی، حقوقی و آفیشال برای تکذیب این بیانیه مطبوعاتی یا فکت شیت بسته است.

گزارش تصویری: توزیع‌ کمک‌‌های بشردوستانه در سوریه

همزمان با پایان یافتن فصل سرما در نقاط مرزی لبنان، مرحله اول توزیع کمک های بشردوستانه دانشجویان ایران برای آوارگان و جنگ زدگان سوری پایان یافت.

اعزام کمک‌های دانشجویان به آوارگان سوری

تیم امدادی مرکز بین المللی فردایی بهتر کمک های جمع آوری شده را در بین آوارگان و جنگ زدگان سوری ارسال خواهند نمود. وی افزود: مرحله اول جمع آوری کمک ها انجام شده و انشالله روز دوشنبه تیم امدادی مرکز بین المللی فردایی بهتر همراه کمک های جمع آوری شده عازم خواهد بود.