دانشجویان ستاره‌دار در قلب روستاهای ایران

روستاهای زیادی بود که برویم و آنجا کار کنیم ولی (از بدو ورود ما به عرصه شناسایی دهستان سنگر مسئولان استانی تأکید می‌کردند که حتماً خرق بروید؛ چراکه مردمی مومن و انقلابی دارند و 80 درصد آن سادات هستند) 30 شهید این روستا نظر گروه را به خود جلب کرد.