ما برای خزانه خالی کف نمی‌زنیم

به نظر می‌رسد امروز اندکی برای «ذوق‌کردن» از مشاهده‌ی خیل داوطلبان پرداخت وام به ایران و سیل «تسهیلات چندین میلیارد دلاری» که در راه است، دیر شده باشد. در زمانه‌ی ما، بردگی اقتصادی، حتی اگر لعاب «گشایش اقتصادی» بر آن خورده باشد، ازمد‌افتاده محسوب می‌شود. خوب است جناب پرزیدنت روحانی، این بار نه در انظار، که در خلوت به رئیس دفترشان تذکر دهند: «بدهی خارجی که ذوق‌کردن ندارد…»