چه کتاب‌های از ایران به تاجیکستان می‌رود؟

رئیس هیأت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان گفت: اصرار داریم کتاب‌ها در حوزه سیاسی و اعتقادی نباشد بلکه در حوزه‌های دانشگاهی، علمی و حقوق باشد.