صنعت هوایی امن‌ترین صنعت کشور است

فرمانده سپاه حفاظت هوایی کشور با اشاره به اینکه امنیت مفهومی مستمر است گفت: خیلی از اخبار مربوط به نفوذ داعشی‌ها در مرزهای کشور از جمله پیوستن ۲ هزار نفر به آنها دروغ بود.

تبیین نادرست فلسفه قیام امام حسین(ع)

فرمانده حفاظت سپاه گفت: اگر فلسفه قیام امام حسین (ع) بدرستی تبیین نشود ظلم بزرگی در حق ایشان است.