چرا سیدناالقائد معاهده ژنو را با جام زهر مقایسه کرد؟

چه شده است که ژنو را از نظر منطقی بودن شبیه 598 می‌دانند؟ آیا اشاره‌ای برای اولی الالباب است؟ آیا برای فهمیدن شرایط کشور توسط فرزندان «انقلابی» اسلام است؟ آیا این نشانه‌ها را درک می‌کنیم؟

سازوکار مردمی کردن مبارزه با فساد کجاست؟

برای مبارزه با فساد، یکی از مهمترین راه‌ها، ورود گسترده عموم مردم در این جهاد مقدس است. باید یک عزم و اراده‌ی جدی برای «مردمی‌کردن مبارزه با فساد» به وجود آید. ساز و کار ورود مردم به مبارزه نفس‌گیر با فساد از ابعاد مختلفی باید سنجیده و بسترسازی شود. بدون ورود عموم مردم هیچ شانسی برای مبارزه با باندهای پیچیده فساد وجود ندارد.

چرا از مناظره فراری‌اند؟

ریشه‌های چنین خصیصه‌ای را باید در نوع زیستِ فکری و سیاسی این جریان دنبال کرد. عمق فکری و پشتوانه نظری این جریان را حداکثر بتوان تا حوالی دوران مشروطه به عقب برد. روزگاری که غرب‌زدگی در جمعی از افراد مشهور به منورالفکران نضج می‌گیرد. و از اینجا است که یک انقطاع جدی تاریخی-فرهنگی برای این جمع رخ می‌دهد…

اسلام رحمانی، اسلام متحجران است

یک عمر تلاش کنی که پای عدالت را از دین کوتاه کنی و اسلام را در محدوده مسائل فردی و خصوصی به زنجیر بکشی و بعد به یک باره یاد امام بیفتی و از صحیفه نور کُد بیاوری و راه به راه مصاحبه و سخنرانی و… کنی که ما بیداریم و نمی‌گذاریم میراث آن امام سفر کرده به دست متحجّرین پایمال شود! زهازه. حبذّا. آفرین. براوو. هورا. شما و امام؟! شما و مبارزه با تحجّر؟ اگر شما به میدان مبارزه با تحجّربیایید میدان به کجا برود؟!

آنچه جلسه وزیر علوم را جنجالی کرد

بسیاری از مدیران دانشگاه‌ها ترجیح می‌دهند دانشگاه‌ها مرده باشد و هیچ کس در آن حرف نزند. برخورد با ضد انقلاب خوب است. ولی این برای نیروهای حزب اللهی هم هست. به نیروهای حزب اللهی اجازه صحبت و فعالیت داده نمی‌شود.

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.