در دادگاه هفتم کهریزک چه گذشت؟

قاضی پرونده جنجالی کهریزک پایان هفتمین جلسه دادگاه را اعلام کرد.

«کهریزک» دسته‌گل اصلاح‌طلبان است

یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک تاکید کرد که بازداشتگاه کهریزک تحت نظارت سازمان زندان‌ها بوده و این سازمان در انجام وظیفه خود مبنی بر نظارت بر بازداشتگاه کهریزک مرتکب تخلف شده است.

عصای سعید مرتضوی کیست؟

علی اکبر حیدری را عصای سعید مرتضوی می دانند. او در جلسه امروز دادگاه مسئولیت اعزام دستگیرشدگان حوادث بعد از انتخابات به کهریزک را به عهده گرفته است.