کاهش قیمت نفت برای عربستان فاجعه است

در حالی که قیمت نفت از بشکه‌ای 110 دلار به 86 دلار سقوط کرده است، شاهزاده ثروتمند عربستانی ضمن تهدید وزیر نفت عربستان گفت: 90 درصد بودجه کشور عربستان وابسته به نفت است وادامه کاهش قیمت برای این کشور فاجعه بار خواهد بود.