ایمیل و موتور جست‌وجوی ایرانی در راه است

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای ترویج فرهنگ داخلی به دنیا می‌توانیم روی موتورهای بازی رایانه‌ای داخلی سرمایه‌گذاری کنیم،از فعال شدن ایمیل وموتور جست‌وجوی ایرانی خبر داد.