بانک «خون‌های نادر» ایران ایجاد می‌شود

مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر ایران از آمادگی برای راه اندازی بانک «خون‌های نادر» در کشور خبر داد.