تجربه پاییز با «فصل‌ها و فاصله‌ها»

مجموعه «فصل‌ها و فاصله‌ها»، شامل سروده‌های علی داوودی جاوید راهی بازار نشر شد.

«با من پرواز کن» در قفسه کتابفروشی‌ها

مجموعه غزل‌های علی داوودی جاوید تحت عنوان «با من پرواز کن» توسط انتشارات نوربخش وارد بازار نشر شد.