فرهنگ را به توپ بسته‌اند و اسمش را گذاشته‌اند جنگ نرم!

همه افتخار فرهنگی‌شان در این خلاصه شده است که فلان سرمایه‌دار را به بهای گزافی به مربی‌گری تیم فوتبالی درآورند که از دیار ما فقط نامی به عاریت گرفته است. و بازی‌کنانش از صندلی‌نشینان لیگ‌های دسته دوم فلان کشور خارجی گرفته تا آن‌هایی که هر فصل به رنگی درمی‌آیند؛ نه حتی به عشق دیار مادری، که به شوق قراردادهای صدها میلیونی است که توپ می‌زنند. و اما…

«انسان انقلاب اسلامی» و لزوم تعین سلوک تمدن‌سازش

«انسان انقلاب اسلامی» تنها زمانی عبارتی نامانوس نخواهد بود که سبک زندگی جدیدی بر اساس نظام ارزشی خاص انقلاب اسلامی، تعین یابد و انسان در تراز آن سبک و آن نظام ارزشی، «انسان انقلاب اسلامی» را مفهوم خواهد بخشید.