بازار لوازم‌التحریر ایران در تسخیر چین و اروپا!

صابون‌چی کارشناس مسائل دینی در فضای سایبر گفت: این روزها بازار لوازم تحریر ایران توسط برندهای چینی و اروپایی و اسطوره‌های آنان تسخیر شده است و این در حالی است که در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم یک برند نمونه ایرانی معرفی کنیم.