«مصاف» یک دهه از تاریخ انقلاب اسلامی

روایت و تحلیل بیش از یک دهه از تاریخ انقلاب اسلامی ایران با فراز و نشیب های متعدد، کاری است بسیار دشوار و زمانبر که تحقیقات وسیعی را می طلبد و پروسه ی پیش تولید طولانی دارد که علی عبدالوهاب توانسته است با انتخاب مهم ترین و چالش برانگیز ترین مسائل موجود در این یک دهه، تحلیل و روایت سالم و سازنده ای را به مخاطب خود ارائه کند که در نوع خود کم نظیر است.