پروژه اسلام‌هراسی ابزار غرب دربرابر شکست‌

«پروژه اسلام‌هراسی» بخشی از پازل راهبردی نظام سرمایه‌داری غرب برای مقابله و برخورد با موج بیداری اسلامی است که طی سال‌های اخیر در تحولات کشورهای عربی، سقوط رژیم‌های دست‌نشانده غربی را به ارمغان آورد.