نمایش تحریفات عزاداری در مستند «شکوه نی»

معاون رسانه‌ای مؤسسه راهبردی دیده‌بان گفت: مستند «شکوه نی» به بیان تحریفات عزاداری از قبل و بعد انقلاب می‌پردازد که در این مستند حدود 60 نفر از علما، مادحین و شاعران آیینی به بیان زوایای مختلف این تحریفات اشاره می‌کنند.