جزئیات اهدای جایزه فناوری مصطفی (ص)

علی قنواتی مشاور اطلاع رسانی و برندسازی جایزه مصطفی (ص) گفت: جایزه مصطفی (ص) در سال جاری برای نخستین بار به دانشمندان اسلامی اهدا خواهد شد.